Tuesday, 4 December 2012

Vítejte na provizorních stránkách právě zakládané Unie lokálních výrobců cideru.

Cider je v Evropě vnímán jako tradiční, naprosto emancipovaný a oběma pohlavími oblíbený nápoj. Avšak v Česku jsou producenti tohoto jablečného pití opravdovými průkopníky (pravděpodobně vlivem našeho pivního národovectví). Několik českých výrobců mělo na srdci společně pozdvihnout tuzemské povědomí o cideru, neboť jsme přesvědčeni, že tento nápoj dokáže obohatit naší gastronomickou mapu.

Unie je teprve v počátcích svého počínání.
Rádi bychom:
  • zabezpečili lepší a širší informovanost veřejnosti o cideru jako plnohodnotné nápojové kategorii;
  • podněcovali ke zvyšování kvantity, kvality a rozmanitosti produkce českého cideru/perry;
  • přispěli k uspokojování oprávněných potřeb a zájmů producentů i konzumentů cideru;
  • zprostředkovávali odborné vzdělávání členů Unie;
  • zastřešili české výrobce cideru/perry a hájili jejich zájmy.
Unie lokálních výrobců cideru je občanským sdružením vítajícím všechny české producenty cideru: velké i malé, komerční i rekreační.

Chcete-li více informací, obraťe se prosím na Cyrila Holuba: holub.cyril(@)gmail.com